Goju Ryu Begründer
Miyagi Chojun
(1888 - 1953)
Gogen Yamaguchi
(1909 - 1989)
1. Schüler von Miyagi Chojun
Tomoharu Kisaki
(1918 - 1996)
(9.DAN)
Schüler von Gogen Yamaguchi
Fritz Nöpel
(*1936)
(9.DAN)
Schüler von Tomoharu Kisaki

Markus Wien
(*1966)
(5.DAN)
Schüler von Fritz Nöpel